De inhoud van de internetsite van Natural Cladding wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en onderhouden. Niettemin kan Cross Trade geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

Cross Trade aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen, bijvoorbeeld schade en⁄of verlies, die voortvloeien uit de informatie op de internetsite van Natural Cladding. Dat geldt ook voor de internetsites van derden waarnaar, middels koppelingen op de internetsite van Natural Cladding, verwezen wordt. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud van de internetsites van Cross Trade.

De op de internetsite van Natural Cladding opgenomen informatie, zoals teksten, afbeeldingen en software, mag niet worden gebruikt of gepubliceerd zonder vooraf gekregen toestemming van Cross Trade.